วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แนะนำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดทำโดย ทีมจับจิตโซไซตี้
นักศึกษาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ ณ ค่ายจับจิต #1


รวบรวมโดย:
P'folkswaken